Posts Tagged ‘Käringsjön’

På långa skär genom Rogens Naturreservat

14 november 2010

Utsikt från Käringsjön mot Rutfjället

Rogen (4-6 nov 2010) i år igen!
– Man tror knappt att det är sant – att vi fick en ny chans – att åter få susa fram på blanka kärnisar av bästa kvalité och i denna mycket spännande och annorlunda fjällmiljö. Vi for fram i ett av istiden tydligt format/märkt landskap – otaliga glest tallurskogsbevuxna ändmoräner omflutna eller omgivna av ett ”virrvarr” av sjöar, tjärnar, kärr och myrar. Allt omgärdat/inramat av höga och otroligt vackert formade och mer eller mindre av snö och sol upplysta fjälltoppar.

Valter beundrar isgolvet.

Snö på toppen av Handskinnvålen.

-Första dagen åkte vi ända fram till Skedbrofjällets fot och besökte Skedbrostugan (STF) vid Kungsleden. Efter en fikapaus här fick vi trevligt sällskap av ett ”Örebrogäng”.

Örebro långfärdsskridskovänner med Göte i täten. Kungsleden vid Skedbrostugan.

Skedbrosjön mot Skedbrofjället.

-Andra dagen fick vi äran att få följa med områdets naturvakt Per-Roger Wiberg på en mycket lärorik guidning i området – hans sedan generationer ”hemlandskap” . Vi tittade på gamla boställen och lägerplatser för jakt och fiske.

Naturbevakare Per-Roger Wiberg.

Naturvakt på uppdrag.

– Man levde förr på jakt och fiske och idag är renskötsel och friluftsturism av högsta värde. Harrfisket lär vara ett av landets bästa. Övriga intressanta fiskarter som fångades i nät: röding, öring, gädda, aborre och lake! (ibland klubbning av lake från tunnisen).  Även ”urskogen” skattades på grova träd med minsta brösthöjdsdiamer 12 tum. Vi såg flera sådana plockhuggningsplatser (så sent som från 1950-talet) där vissa träd som ej dög (röta eller annat) lämnades kvar.

Manuell avverkning med "sågsvans" i "tallurskogen".

-Virket kördes ut med häst och släde på vintern ned till Rogen för vidare flottning till Röros i Norge för bl a användning i koppargruvindustrin. Ja landskapet fick verkligen liv med en så kunnig lokal guide! Tack Roger!!

Växtvriden urtall - 400-500 år gammal.

Läs mer – länk om växtvridenhet !

Varglav på gammal torraka.

Drömis på Väster-Rödsjön

Bustvålen

Vägfinnare i stenriket.

Med sikte på Skedbrofjället.

– En” target=”_blank”> fjällämmel korsar vår isväg – mitt utpå den stora och magnifikt fjällinramade Väster-Rödsjön. Var kom den ifrån och vart är den på väg?

Glada skridskovänner - speglas i Uthussjön.

-Tredje och sista dagen lämnade vi Rogen och for ca 6 km i ostlig riktning och återvägen/”reträtten” mot Tännäs i nordost. Här åktes på de mycket flikiga, örika och långsmala fjällsjöarna Väster- och Öster-Vattnan i nämnd ordning. Vi åkte bl a i medvindskuling ibland över blanka salsgolv och lätta snödrev.

Kulingfart över Väster-Vattnan.

-Djur som vi såg: Älg, ren i mängd, korp, duvhök, snösparv, talltita, domherre , större hackspett, tjäder, lavskrika, ” target=”_blank”>fjällämmel. Spår av järv och räv. Övriga förekommande mer eller mindre stationära arter är lo,  björn, utter,  myskoxe, fjällripa ….(Kungsörn och fjällvråk  m fl på sommarhalvåret).

– Tackar Gregory Kaczor för utmärkt områdes- och israpportering – för vidare information om Rogen mm se hans foton, filmer mm på Youtube Scandicdream .

Annonser

Premiärtur i fjällurskogen – Rogens Naturreservat

07 november 2009

Efter lång färd i mörker på krokiga vägar nådde vi på fredagskvällen (23 oktober 2009) fram till vårt mål Käringsjöns lilla stugby (vid vägs ände eller början på vägen in i vildmarken)- där vi fick ett varmt mottagande av stugvärden Per-Roger Wiberg, som visade oss in i en härlig gammal timrad härjedalsstuga, byggd av handbilat virke på platsen.

I svagt gryningsljus lördag morgon stod vi på Käringsjöns lätt pudersnöbetäckta is förväntansfulla och laddade med energi efter god nattsömn och en stadig frukost. Dagens färdmål var att ta sig till Skedbrostugan (- en STF-stuga, som ligger vid Kungsleden) ca 11 km fågelvägen över ett som det kom att visa sig ”oändligt” antal tjärnar, sjöar och tallbevuxna moränkullar – ett virrvarr av färdvägar uppenbarade sig och ställde våra orienteringskunskaper på prov.

Skedbrofjället

Mot Skedbrofjället

Isen var mestadels mycket lättåkt men svår att läsa ibland på grund av snö. Mycket intressant och spännande åkning ! I en fantastisk natur med uråldriga tallar (många såg ut att vara mer än trehundra år och extremt växtvridna) och torrakor och lågor beväxta med varglav (-Letharia vulpina: Det sägs att varglaven använts som varg- och rävgift. Laven innehåller en giftigt lavsyra, vulpinsyra, som angriper det centrala nervsystemet med andningsförlamning som följd. Därav släktnamnet Letharia vilket är härlett av Lethe, dödsrikets älv. För att nå god effekt bör giftet dock injiceras direkt i blodet, ett problem som löstes på så sätt att mald varglav tillsammans med krossat glas blandades in i kött som sedan lades ut åt vargarna).

I tallurskogen

I tallurskogens rike.

Torraka med varglav

Varglav - signum för "urgamla" skogar.

– Vi for fram i ett av istiden specialutformat landskap – storblockiga moränkullar formade likt drumliner eller ändmoräner med vattenfyllda ”dödisgropar” däremellan.

Ändmorän

Rogenmorän av ändmoräntyp.

– Det kändes som att åka skridskor i en ”labyrint” – många gånger då man inte riktigt vet vilken väg man skall ta för att nå ”målet” utan att hamna i en blindgång – vilket kan sägas att vi gjorde ett flertal gånger oftast beroende på tunn is men också beroende av några ”missar” i navigeringen – men vi fick se och uppleva desto mer.

Valter och torrtall

Extremt växtvriden tall.

Mycket gott om ren i området som korsade vår väg ideligen.

Tack till alla för ett föredömligt genomförande! Hoppas fler kan få möjlighet till ”udda” turer.

Vi som åkte

Här börjar Göta älv och Klarälven/Trysilelva

[Youtube=http://www.youtube.com/watch?v=QkCqJAk7orU]